Розвиток ВДЕ, енергетична трансформація і геополітика

Політичні і ділові лідери з усього світу змалювали ймовірні геополітичні наслідки енергетичної трансформації, викликаної швидким зростанням відновлюваної енергії.

У новій доповіді, представленій 11 січня на Асамблеї Міжнародного агентства з відновлюваної енергії (IRENA), Глобальна комісія з геополітики в умовах енергетичної трансформації зазначає, що геополітичні та соціально-економічні наслідки нового енергетичного століття можуть бути настільки ж глибокі, як і ті, які супроводжували перехід від біомаси до викопного палива два століття тому. До них належать зміни в становищі держав на міжнародній арені, поява нових енергетичних лідерів, зростання різноманітності енергетичних суб’єктів, зміна торгових відносин і поява нових альянсів.

В доповіді Комісії, названій «Новий світ», передбачається, що енергетична трансформація змінить методи і форми управління державами, якими ми їх знаємо. На відміну від викопного палива, поновлювані джерела енергії доступні в тій чи іншій формі в більшості регіонів світу. Більшість поновлюваних джерел енергії є по суті потоками, в той час як викопні види палива є запасами. Запаси енергії можуть зберігатися, що може виявитися корисним; але вони можуть бути використані тільки один раз. На відміну від цього, потоки енергії не вичерпують себе і їх складніше перервати.

Це достаток зміцнить енергетичну безпеку та сприятиме більшої енергетичної незалежності для більшості держав. У той же час, у міру розвитку ВДЕ та все більшої інтеграції енергосистем різних країн, з’являться нові взаємозалежності і торгові моделі. Аналіз показує, що конфлікти, пов’язані з нафтою і газом, можуть зменшитися, так само як і стратегічна важливість деяких морських спорів.

Комісія також зазначає, що в результаті енергетичної трансформації з’являться нові лідери в області енергетики, а великі інвестиції в технології використання поновлюваних джерел енергії посилять вплив деяких країн. Китай, наприклад, зміцнив своє геополітичне становище, очоливши гонку за чисту енергію і ставши найбільшим у світі виробником, експортером і установником сонячних батарей, вітряних турбін, акумуляторів електромобілів. Експортери викопного палива можуть стати свідками скорочення свого глобального охоплення і впливу, якщо вони не адаптують свою економіку до нового енергетичного століття.

«Опублікована доповідь являє собою перший всебічний аналіз геополітичних наслідків енергетичного переходу, викликаного поновлюваними джерелами енергії, і ключову віху в поліпшенні нашого розуміння цього питання», — говорить голова Комісії Олафур Грімссон, колишній президент Ісландії. «Революція в області поновлюваних джерел енергії зміцнює світове лідерство Китаю, зменшує вплив експортерів викопного палива і забезпечує енергетичну незалежність в країнах всього світу. Захоплююче геополітичне майбутнє країн Азії, Африки, Європи та Америки. Трансформація приносить великі зміни у світовому впливі».

«Глобальна енергетична трансформація, викликана поновлюваними джерелами енергії, може знизити пов’язану з енергетикою геополітичну напруженість у тому вигляді, в якому ми її знаємо, і буде сприяти розширенню співробітництва між державами. Ця трансформація може пом’якшити соціальні, економічні та екологічні проблеми, які часто є одними з основних причин геополітичної нестабільності і конфліктів», — зазначив Аднан З. Амін, Генеральний директор IRENA.

«В цілому, глобальна енергетична трансформація породжує як можливості, так і проблеми», — продовжує пан Амін. «Переваги переважать проблеми, але тільки при наявності правильної політики і стратегій. Лідерам та політикам необхідно передбачати ці зміни і вміти керувати новим геополітичним середовищем і орієнтуватися в ноьго».

Комісія зазначає, що країни, які значною мірою залежать від імпорту викопного палива, можуть значно поліпшити свій торговий баланс і знизити ризики, пов’язані з уразливими лініями енергопостачання та нестабільними цінами на паливо, за рахунок збільшення частки енергії, виробленої всередині країни. Оскільки енергія лежить в основі людського розвитку, поновлювані джерела енергії можуть допомогти забезпечити загальний доступ до енергії, створити робочі місця, забезпечити стійке економічне зростання, підвищити продовольчу і водну безпеку, стійкість до зміни клімату і справедливість.

Доповідь була представлена Комісією на дев’ятій Асамблеї IRENA у присутності міністрів і високопоставлених політиків з більш ніж 150 країн.

Категорії: Новини альтернативної енергетики

Відповісти

avatar