Перегляд: Біоенергетика

Одним з перспективних напрямків альтернативної енергетики є біоенергетика. Цей напрямок об’єднує способи отримання енергії з відходів, біопалива з рослин, використання нетрадиційних видів палива. У біоенергетиці використовують сміття з будівництва, від вирубки лісу, від виробництва паперу, від фермерських господарств, сміття з міських звалищ і так само виробляється природним чином метан.

Біомаса – це все, що живе, відмирає, перегниває. І може служити поновлюваним джерелом енергії для людства, заміною традиційному вугіллю, нафті, газу. Створенням палива з біомас активно займаються практично в усьому світі (в Фінляндії потреби в пальному вже на 20% задовольняються за рахунок біопалива, в ЄС по використанню біомаси в якості джерела енергії лідирує Німеччина). Звичайно, треба розуміти, що повністю замінити нафту біопаливом вдасться не скоро. А поки необхідно проводити подальші дослідження в цій області.
Про прогрес у цій сфері, про отримані результати будуть розповідати статті даної рубрики.